Izoliacinės kameros

isolatsioonikambrid

Izoliacinės kameros

 

Izoliacinės kameros skirtos darbui su kenksmingomis ar aplinkos poveikiui neatspariomis medžiagomis. Šios kameros užtikrina trejopą apsaugą:

  • operatoriaus (darbuotojo) sveikatos saugą;
  • tvarkomo gaminio saugą;
  • aplinkosaugą.

Operatoriaus apsaugomas nuo bet kokio tiesioginio sąlyčio su kenksmingomis medžiagomis. Izoliavimo kameros korpuse yra dideli langai, pro kuriuos patogu stebėti viduje vykstančius procesus, o visus veiksmus – pvz., indų atidarymą, gaminių svėrimą, pakavimą ir malimą arba sijojimą – galima vykdyti naudojant apsaugines pirštines, kurių riešo dalis sandariai įmontuota korpuso sienelėje. Taigi nėra atvirų angų, per kurias galėtų pasireikšti kenksmingųjų medžiagų poveikis.