Kūginiai malūnai

Koonilised veskid

Kūginis malūnas

Kūginiai malūnai skirti miltelinių medžiagų gumulėliams susmulkinti ir miltelių grūdelių dydžiui mažinti.
Malūną galima naudoti kaip atskirą įrenginį arba integruoti į baigtinę perdirbimo grandinę
Milteliams patekus į kūginio malūno malimo kamerą, rotorius juos spaudžia per kūginį sietą. Veikiami gravitacinės jėgos, susmulkinti milteliai patenka į apačioje esančią talpyklą arba nukreipiami toliau į kitą darbo procesą.
Medžiagą galima susmulkinti reikiamo dydžio grūdeliais pagal kliento poreikį. Šiuo tikslu nustatomi atitinkami parametrai:

  1. sieto akučių dydis, išsidėstymas, forma (pasirinkus tinkamiausią iš įvairių keičiamų sietų);
  2. rotoriaus greitis (keičiat jį pagal konkretų poreikį);
  3. atstumas tarp rotoriaus ir imtuvo skydo.

Kūginis malūnas tinka didelio našumo procesams ir puikiai sumala įvairios konsistencijos medžiagą – drėgną, trapią, lipnią ir pan. Šis įrenginys ypač tinka šioms gamybos sritims:

  • farmacijos pramonei;
  • maisto pramonei;
  • chemijos pramonei;
  • kosmetikos pramonei.

Vaistų gamybai skirtų malūnų veikimo tikslumas ir dalelių paviršių apdirbimo savybės atitinka griežtus cGMP reikalavimus.
Malūnus galima naudoti ir sprogiose zonose: ATEX  1–21 ar 2–22.
Taip pat malūnai tinka smulkinti degias ar lengvai oksiduojančios medžiagas izoliacinėse kamerose, kai šis procesas atliekamas inertinių dujų aplinkoje ir jo metu naudojamas deguonies lygio stebėtuvas.