Kääntö-annostelijat

Poodklapid ja dosaatorid

Kääntö-annostelija

Kääntö-annostelijat on tarkoitettu jauhemaisten materiaalien ja irtotavaran vastaanottamiseen ja annostelemiseen. 
Annostelijassa on akseliin asennettu ja moottorin pyörittämä roottori. Roottorin siivet muodostavat kolmionmuotoisen taskun siipien ja rungon välissä, jotka luovat ilmatiiviin tiivistyksen. Moottorin hidas pyöriminen liikuttaa siipiä, nopeuttaen täten kuivan materiaalin poistamisen kontista annostelijan poistoaukon kautta.

Tekniset tiedot:

  • Toimintalämpötila -20°C +90°C;
  • Toimintapaine: annostelija toimii enintään 0,3 bar maksimipaine-erolla (materiaalin syötön ja poistamisen paineiden välinen ero);
  • Käytettävät materiaalit: hiiliteräs tai ruostumaton teräs.