VCI korrosiooni-inhibiitorid

Korrosiooni tõkestavad inhibiitorid (VCI tehnoloogia) on kemikaalid, mis kaitsevad lühiajaliselt metalle korrodeerumise eest. Kaitsev periood varieerub nädalatest kuni aastateni, sõltuvalt inhibiitori koostisest, kemikaali sisaldavast tootest, kontsentraadi kogusest, kasutustehnoloogiast, jne.

Korrosiooni tõkestavad inhibiitorid jagunevad:

1. Gaasilised inhibiitorid, mida kasutatakse metalltoodete konserveerimisel ja pakendamisel.
Inhibiitori aurud kondenseeruvad metalli pinnale ning kemikaali ioonid tekitavad õhukese molekulaarse kaitsva kihi, mis tõkestab korrodeerumise protsessi.

  • kiletooted, pulbrilised emitterid, vahtplastist emitterid, tabletid, paberid, aerosoolid

2. Vedelik-inhibiitorid, mis kantakse metalli pinnale (näiteks: militaarrelvade konserveerimine)

  • inhibiitoreid sisaldavad vee- või õlibaasil tooted ja geelid.