Gravimeetrilised dosaatorid

Gravimeetrilised ja volumeetrilised fiiderid

Gravimeetriline või volumeetriline dosaator

Gravimeetrilisel etteandmisel söödetakse puistematerjal või vedelik protsessis konstantses kaalu ajaühikus. Kuna kaal on muutuv, siis seda saab kontrollida kaalumooduliga. Gravimeetriline etteandmine ühendab endas etteande protsessi monitooringut ja tagasisideahelat, mis võimaldab täpset kontrolli materjali annustamise üle.