Vaakumtransport


vaakumtransport
Transpordipulbrid, graanulid ja tahked materjalid on delikaatne etapp tootmisprotsessides, Lõpptoote kvaliteet sõltub õige transpordisüsteemi kasutamisest pulbrite käitlemisel erinevate masinate vahel. Ohutuim lahendus, võimaldades vältida toote saastumise ohtu on kasutada pneumaatilisi konveiereid. Delfin toodab täielikke pneumaatilisi konveiereid koos peale- ja mahalaadimissüsteemidega kõikidele tööstusharudele.