Plahvatustõkesti HRD

RSBP components

Plahvatustõkesti HRD koostisosad


Tšehhi firma RSBP on tolmuplahvatusega kaasneva tulelaine leviku tõkestamiseks töötanud välja süsteemi HRD (High Rate Discharge), mis koosneb anduritest, kontrollerist ja pulberkustutite balloonidest.  Süsteem käivitub millisekunditega, et vältida tööstusseadmetes tekkinud rõhu - ja tulelaine levikut seadmete ühendustorudesse. 

Põhilised kasutuskohad – erinevad tööstuslikud filtrid, mahutid, silotornid, veskid, purustid, separaatorid, tsüklonid jmt. 

HRD TOIMIMINE TÖÖSTUSSEADMETEL
Andurid edastavad signaali tolmuplahvatuse kohta kontrollerisse. Juhtseade avab kiirelt pneumoklapid ning kustutuspulber paiskub seadmesse. 60ms jooksul süttimisest on plahvatus summutatud ja suurem kahju ära hoitud.

HRD 3 EN 800x3031. süttimine                 
2. tulekahju tuvastus
3. pulbri pihustamine, rõhu summutamine
4. plahvatuse sumbumine

HRD paigaldus seadmetel ja torustikel

HRD 2 EN 800x455

1. Andur
2. Ventilaator
3. Ajamiga etteandeklapp
4. Kontroller
5. Pulberkustutid
6. Filter


VIDEO "Plahvatustõkesti HRD"


VIDEO "HRD süsteem"


 

HRD water shot 355x574

Water Shot

HRD - PLAHVATUSTÕKESTI TOIDUAINETETÖÖSTUSELE
Firma RSBP on välja töötanud HRD-süsteemi erirakenduse tehnoloogiatele, kus seadmete ja torustike puhastamiseks kasutatakse igapäevaselt vett ning kus tule kustutamiseks pole lubatud pulberkustuteid kasutada. Lahenduse nimeks on WATER SHOT.


Toiduainetööstus on üks selline tööstusharu, kus pulberkustutite kasutamine on välistatud. WATER SHOT pakub lahenduse, kuna kustutusaine balloonis on pulber asendatud tavalise veega (H2O). Kiirtoimega pneumoklapi avanemisel paiskub surve all olev veejuga balloonist välja ja summutab leegi.